Технічне обслугоування (перезарядка) вогнегасників порошкових та вуглекислотних.Київ технічне обслуговування вогнегасників.Технічне обслуговування вогнегасників в Києві.Ціна технічне обслуговування вогнегасників ВП-1(ОП-1), ВП-2(ОП-2), ВП-5(ОП-5), ВП-6(ОП
Мова  УкраїнськаRussian

Технічне обслугоування (перезарядка) вогнегасників

Сортувати за:
Показати:
60.0грн
Технічне обслуговування вогнегасника ОП-1 (ВП-1) 1. Техні..
60.0грн
Технічне обслуговування вогнегасника ОП-2 (ВП-2) 1. Техні..
90.0грн
Технічне обслуговування вогнегасника ОП-5 (ВП-5) 1. Техні..
96.0грн
Технічне обслуговування вогнегасника ОП-6 (ВП-6) 1. Техні..
114.0грн
Технічне обслуговування вогнегасника ОП-9(ВП-9) 1. Техніч..
540.0грн
Технічне обслуговування вогнегасника ОП-50(ВП-50) 1. Техн..
600.0грн
Технічне обслуговування вогнегасника ОП-100(ВП-100) 1. Те..
Технічне обслугоування (перезарядка) вогнегасників

Технічне обслугоування порошкових вогнегасників - ВП-1(ОП-1), ВП-2(ОП-2), ВП-5(ОП-5), ВП-6(ОП-6), ВП-9(ОП-9), ВП-45(ОП-50), ВП-90(ОП-100).

Технічне обслугоування вуглекислотних вогнегасників – ВВК-1.4(ОУ-2), ВВК-2(ОУ-3), ВВК-3,5(ОУ-5), ВВК-5(ОУ-7), ОУ- 25 (ВВК-18), ОУ- 40 (ВВК-28), ОУ- 80 (ВВК-56).

Технічне обслугоування (перезарядка) вогнегасників, внутрішніх пожежних кранів (ПК), пожежних шаф, всі види робіт.
Вогнегасники, введені в експлуатацію, повинні проходити технічне обслуговування (перезарядку), яке забезпечує постійну готовність вогнегасників до використання. У технічне обслуговування вогнегасників входить: огляд, випробування, заправка, зарядка, ремонт, перевірка герметичності вогнегасника і фарбування (за потреби). Після ремонту, перезарядки вогнегасники по своїх технічних характеристиках не поступаються новим. Перезарядка вогнегасника повинна здійснюватися в суворо в призначений термін.

Перезарядка порошковых вогнегасників:Технічне обслуговування вогнегасників в Києві.Ціна технічне обслуговування вогнегасників ВП-1(ОП-1), ВП-2(ОП-2), ВП-5(ОП-5), ВП-6(ОП-6), ВП-9(ОП-9), ВП-45(ОП-50), ВП-90(ОП-100). ВВК-1.4(ОУ-2), ВВК-2(ОУ-3), ВВК-3,5(ОУ-5), ВВК-5(ОУ-7), ОУ- 25 (ВВК-18), ОУ- 40 (ВВК-28), ОУ- 80 (ВВК-56).

Перезарядка вогнегасника ВП-1(ОП-1) -             60грн.
Перезарядка вогнегасника ВП-2(ОП-2) -             60 грн.
Перезарядка вогнегасника ВП-3(ОП-3) -            70 грн.
Перезарядка вогнегасника ВП-5(ОП-5) -           90 грн.
Перезарядка вогнегасника ВП-6(ОП-6) -          96 грн.
Перезарядка вогнегасника ВП-9(ОП-9) -        114 грн.
Перезарядка вогнегасника ВП-45(ОП-50) -    540 грн.
Перезарядка вогнегасника ВП-90(ОП-100) - 600 грн.

 

Перезарядка вуглекислотных вогнегасників:

Перезарядка вогнегасника ВВК-1,4(ОУ-2) -        66 грн.
Перезарядка вогнегасника ВВК-2(ОУ-3) -          72 грн.
Перезарядка вогнегасника ВВК-3,5(ОУ-5) -      90 грн.
Перезарядка вогнегасника ВВК-5(ОУ-7) -        99 грн.
Перезарядка вогнегасника ВВК-18(ОУ-25) -   420 грн.
Перезарядка вогнегасника ВВК-28(ОУ-40) -  540 грн.
Перезарядка вогнегасника ВВК-56(ОУ-80) - 650 грн.

 Досвідчені фахівці нашого пункту технічного обслуговування вогнегасників (далі - ПТОВ) в найкоротші терміни виконають технічне діагностування, обслуговування, ремонт, перезарядку вогнегасників з використанням обладнання, інструментів, матеріалів, рекомендованих виробником вогнегасників відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004

Легітимність проведення технічного обслуговування вогнегасників підтверджена "ЛІЦЕНЗІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ  УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ № АВ 518692 ВІД 10 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ"

Технічне обслуговування корпусів вуглекислотних вогнегасників проводять відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07 та ГОСТ 949.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюємо на Вашій території. Виїздимо на підприємства та організації м. Києва та області,  а також Чернігівської, Черкасської, Вінницької, Житомирської, Рівненської та Сумської областей

Постійним клієнтам діють знижки.

 Технічне обслуговування вогнегасника – це комплекс операцій, спрямованих на перевірку вогнегасника та забезпечення його працездатності в режимах очікування застосування за призначенням, транспортування і зберігання, або на прийняття рішень щодо ремонту чи зняття його з експлуатації.

Технічне обслуговування підлягають вогнегасники за результатами їх оглядання на об'єкті особою, відповідальною за пожежну безпеку, якщо воно виявило:

– пошкодження або відсутність маркування, пломби або пристрою блокування на них;
– наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірно-пускових пристроях;
– відсутність робочого тиску в корпусі (для вогнегасників закачного типу).

Технічному обслуговуванню підлягають вогнегасники після завершення гарантійного терміну їх експлуатування або гарантійного строку їх зберігання, передбаченого нормативними та експлуатаційними документами виробника, а також після їх застосування за призначенням або з настанням терміну наступного технічного обслуговування.

Технічне обслуговувагня вогнегасників підрозділяється кілька стадій:

Перша стадія

Першою стадією ТО вогнегасника є технічне діагностування вогнегасника. Його проводять з метою визначення його технічного стану, пошуку несправності та прийняття рішення щодо його ремонту, технічного овідетельствованія, перезарядки або завершення його експлуатування. Під час проведення технічного діагностування кожного вогнегасника необхідно перевірити наявність паспорта на нього, непошкодженою маркування, пломби та пристрою блокування. Технічне діагностування всіх типів вогнегасників проводять відповідно повчанням з Технічного обслуговування виробника на конкретний тип вогнегасника з періодичністю не рідше одного разу на рік.

Під час щорічного технічного діагностування вогнегасників виконують технологічні операції, наведені в таблицях 1-3 ДСТУ 4297:2004.

Не рідше ніж один раз на 5 років для вуглекислотних і в 2 роки для порошкових вогнегасників закачного типу під час проведення технічного діагностування треба виконувати технологічні операції, наведені в таблиці 4 ДСТУ 4297:2004.

Друга стадія

Ремонт вогнегасника. Заміна виявлених під час технічного діагностування пошкоджень та зношених деталей і складових одиниць вогнегасника. Після проведення ремонту корпуси вогнегасників підлягають технічному огляду.

Третя стадія

Технічне опосвідчення вогнегасника - стадія технічного обслуговування, мета якої - встановити відсутність пошкоджень, справність корпусу і (або) балона з газом-виштовхувачем, перевірити їх міцність проведенням гідравлічного випробування та прийняти рішення щодо можливості їх подальшого експлуатування. В обов'язковому порядку один раз на п'ять років проводиться гідравлічне випробування корпусу вогнегасника.

Четверта стадія

Перезарядка вогнегасника - стадія технічного обслуговування, мета якої - замінити заряд вогнегасної речовини і (або) газу-виштовхувача в його корпусі. В обов'язковому порядку один раз на п'ять років проводиться повна заміна вогнегасної речовини та гідравлічне випробування корпусу вогнегасника.

Вогнегасники підлягають перезарядженні після застосування за призначенням або за результатами їх технічного діагностування.

Під час перезарядки вогнегасників необхідно дотримуватися положень технічних умов на технічне обслуговування вогнегасників і настанов з технічного обслуговування виробників вогнегасників.

Перезаряджати порошкові вогнегасники треба з періодичністю не рідше одного разу на 2 роки, якщо виробниками не передбачений більший термін. Порошкові вогнегасники, які встановлені на дорожньо-транспортних засобах або які зазнали під час експлуатації дію несприятливих кліматичних і (або) механічних факторів, повинні перезаряджатися не рідше одного разу на рік.

Вуглекислотні вогнегасники перезаряджають з періодичністю не рідше одного разу на 5 років.

Після перезарядки вуглекислотні вогнегасники і вогнегасники закачного типу, а також балони з газом-виштовхувачем, перевіряють на герметичність.


П'ята стадія

Маркування

Після проведення технічне обслуговування на корпусі вогнегасника необхідно наклеїти етикетку ПТОВ встановленого зразка. На якій вказується:

- назва та юридична адреса ПТОВ;
- номер ліцензії;
- місця для нанесення знаків маркування про проведене технічне діагностування та технічного обслуговування вогнегасника (ремонтування, технічне опосвідчення, перезарядження).

Після технічного діагностування вогнегасника на етикетці ПТОВ наклеюють знак маркування встановленого зразка про проведене технічне діагностування (контрольний знак жовтого кольору), на якому вказана дата проведення технічного діагностування та ідентифікаційний номер працівника ПТОВ, який його проводив.


Після проведення технічне обслуговування вогнегасника (ремонтування, технічного опосвідчення, перезарядження) на етикетці ПТОВ наклеюють знаки маркування встановленого зразка:

- про проведене технічного обслуговування свідчить контрольний знак зеленого кольору, на якому вказані дата проведення технічного обслуговування вогнегасника та ідентифікаційний номер працівника ПТОВ, який його проводив;
- про термін проведення наступного технічного обслуговування свідчить контрольний знак червоного кольору, на якому вказана дата проведення наступного технічного обслуговування вогнегасника.